Algemeenheden

 • Stipte aanwezigheid zoals aangegeven op de dagplanning is een vereiste.
 • Voor aanvang van de training/activiteit wacht je in groep op de afgesproken plaatsen op de trainer/begeleider.
 • In de kleedkamers, kantine of sporthal verloopt alles steeds rustig. Roepen, vuilnis op de grond… is uit den boze.

Tijdens de trainingen/spelen

 • De spelers dragen steeds aangepaste voetbalkledij naargelang de weersomstandigheden. Zij voorzien een reserve-uitrusting.
 • Wanneer de trainer/begeleider spreekt, luisteren de spelers.
 • Trainen/spelen doen we zoals het hoort: met inzet, enthousiasme en respect.

Tijdens de rustperiodes

 • Drinken is belangrijk.
 • Handen wassen voor de pauzes.

Na de training

 • De laatste speler die de kleedkamer verlaat zorgt dat deze netjes achterblijft.

Verzekering en aansprakelijkheid

 • Alle deelnemers aan de Foot&Funkampen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden conform.
 • Foot&Fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.
 • Waardevolle voorwerpen (uurwerken, kettingen, gsm,…) worden meegebracht op eigen risico! Foot&Fun is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

Varia

 • Gsm-gebruik wordt vermeden. Enkel in dringende gevallen is het gebruik toegestaan.
 •  Met de inschrijving van het kind, gaat u ook akkoord met het publiceren van foto’s van de activiteiten. Deze foto’s dienen enkel voor communicatie en marketing. Indien u wenst dat uw kind niet wordt gefotografeerd, moet u dit doorgeven.